Zaletą transportu lotniczego jest jego bardzo krótki czas realizacji, jednak ze względu na ograniczoną liczbę portów lotniczych konieczna jest organizacja dodatkowych środków transportu.
Wykluczone jest przewożenie przesyłek o niestandardowych wymiarach i muszą mieć określoną długość, szerokość i wysokość.
Nieocenioną jego zaletą jest bezpieczeństwo przewożonego ładunku, gdzie towar jest mniej narażony na wstrząsy, wilgoć i wahania temperatury.
Przewożenie ładunków droga lotniczą musi uwzględniać jego wagę, ciężar czy środek ciężkości. Musimy pamiętać, iż podczas transportu ładunek będzie ulegał zmianom ciśnienia i temperatury.

Transport lotniczy

<< back    uk

Antalis Packaging

>> Warunki sprzedaży

>> antalis.pl