Shockwatch®

Czujnik wstrząsuZalety
 • Samoprzylepny, więc łatwo jest przymocować do opakowań
 • Pewność, że towary zostały przetransportowane poprawnie
 • Minimalizuje szkody związane z transportem
 • Mierzalne uszkodzenia w transporcie

Materiał
 • ShockWatch to skuteczny i niezawodny wskaźnik wstrząsu. Jego główną zaletą jest monitorowanie wstrząsów pochodzących ze wszystkich kierunków
 • Pod wpływem wstrząsu wskaźnik ulega zabarwieniu informując o niewłaściwej obsłudze ładunku
Zastosowanie
 • Monitoruje wibracje, na jakie narażone są delikatne towary podczas transportu, np. ekrany plazmowe, urządzenia medyczne itp.
 • Etykieta Shockwatch to precyzyjny, nie magnetyczny i nie mechaniczny wskaźnik wstrząsu. Zawiera ona rurkę , która pod wpływem wstrząsu o określonej sile zmienia kolor barwiąc się na czerwono, a tym samym informuje o fakcie niewłaściwej obsługi i narażenia produktu na uszkodzenia

Dostępność

 • Różne modele dostępne dla towarów o różnej masie, które są wrażliwe na różne czynniki

Tiltwatch®

Wskaźnik przechyłu

Zastosowanie
 • Monitorowanie produktów podczas transportu, które muszą być przechowywane w pozycji pionowej (np. szaf, lodówek)
 • Monitorowanie dużych komputerów, aparatury medycznej, Maszyn przemysłu ciężkiego, paneli elektrycznych, akumulatorów, dzieł sztuki, ciętych kwiatów oraz szeregu innych

Zalety

 • Samoprzylepne, więc łatwo poprawnie przymocować do opakowań, które będą transportowane
 • Minimalizuje szkody związane z transportem
 • Mierzalne uszkodzenia w transporcie

Dostępność

 • Wskaźnik pochylenia z numeracją sekwencyjną
 • Tiltwatch Plus: daje dodatkową informację na temat wysokości kąta przechyłu, jakiemu poddany był ładunek
 • Kąt nachylenia regulowany


Materiał
 • Tiltwatch to aktywna etykieta stosowana do transportu produktów wymagających pionowego położenia
 • Zabarwi się na czerwono, gdy oznaczony nim produkt zostanie przechylony powyżej 83°
 • Odklejając folię Tiltwatch automatycznie uzbraja się
 • Niewrażliwy na wilgoć, temperaturę i inne czynniki środowiska

Czujniki wstrząsu

<< back    uk

Antalis Packaging

>> Warunki sprzedaży

>> antalis.pl